RSS

O projektu

Jako členové rodiny, do které přišla schizofrenie, jsme již nějaké období s touto nemocí prožili. Víme, že je to těžká diagnóza, když vstoupí mezi Vás.

Při hledání cesty, jak s tímto problémem v rodině žít, nám vždy moc pomohlo, když nám bylo dopřáno s někým si o starosti popovídat, když nám někdo sdělil svoje prožitky, pocity, přístup a rozměry nemoci. Poněvadž jsme zjistili, že do podobné situaci té naší se dostává spousta rodin,  rozhodli jsme se, že bychom rádi sdíleli zkušenosti nás všech, abychom si vzájemně pomáhali.

Když jsme hledali možnosti, jak se o zkušenosti se životem rodiny s nemocí podělit a jak je sdílet s rodinami s podobným osudem, napadlo nás vytvořit k tomu prostor prostřednictvím projektu financovaného z peněz Evropského sociálního fondu. Domluvili jsme se proto s paní MUDr. Martou Holanovou, ošetřující lékařkou našeho syna, která dodala celému projektu odborné znalosti a garantuje průběh projektu z odborné stránky. Ke spolupráci jsme přizvali také paní Mgr. Monikou Höklovou, jednatelku firmy EC-Employment Consulting s.r.o., která přetavila naše a lékařčiny myšlenky do slovníku a formy žádostí o finance z evropských fondů.

Projekt byl schválen,  je nazván „Vybudování centra aktivačních služeb pro mládež s onemocněním schizofrenií“ a jeho činnost začala 1.7.2010.

Když se zpětně ohlédneme na život naší rodiny od okamžiku, kdy do něj vstoupila nemoc, uvědomujeme si, že jsme se díky nemoci hodně naučili a dozvěděli jeden o druhém i o vzájemné komunikaci, což nás obohatilo. Na druhé straně se nemůžeme zbavit dojmu, že jsme ztratili spoustu času tím, že jsme některé věci nevěděli včas a chovali se i díky tomu tak, že to nebylo dobré ani pro našeho syna, ani pro celou naši rodinu.  Cílem projektu je tak podpořit rodiny i mladé nemocné tím, že se dozví potřebné informace co nejdříve. A také tím, že budou mít možnost setkávat se s dalšími rodinami, mladými i staršími lidmi, kteří musí ve svém životě řešit obdobnou výzvu.

Projekt je postaven tak, že se snaží pomoci rodinám i nemocným ve více rovinách. V rámci projektu budou rodinám poskytovány asistenční služby. Tyto služby budou vykonávat lidé, kteří si sami dříve prošli akutním psychotickým onemocněním, ale jejich psychický stav je  již dlouhodobě stabilizovaný. Zapojení asistentů do projektu je vždy konzultováno a doporučeno psychiatrem, který asistenta dobře zná. Vycházíme z předpokladu, že asistent, který má s onemocněním osobní zkušenost, bude nejlépe rozumět potřebám člověka, který právě prochází dřívějšími fázemi nemoci.  Mladé nemocné lidi nazýváme v projektu kamarády, abychom zdůraznili, že za hlavní podpůrný prvek považujeme navázání lidského kontaktu. Asistent se může  stát do určité míry pro kamaráda vzorem, že i s nemocí je možno žít kvalitní a plnohodnotný život.

V rámci vykonávaných aktivit se asistenti zaměřují na pomoc kamarádům s výukou, podporou motivace pro školní výkony, vnášením systému do přípravy, pomocí se zvládáním konkrétních obtíží spojených s docházkou do školy (obtíže v sociálních kontaktech, neschopnost díky projevům nemoci dojít ráno do školy) atd. U kamarádů, u nichž je nemoc v akutnější fázi, se pomoc asistentů zaměřuje na zprostředkování kontaktů s okolním světem (už samotný kontakt s asistentem je pro kamaráda sociálním kontaktem, to znamená také modelem a podporou pro další sociální kontakty), podporou motivace k opětovnému začlenění do vzdělávacího systému, obnovení pracovně-volních návyků atd.

V projektu je myšleno také na rodinné příslušníky kamarádů, kteří se mohou aktivně zapojit do projektu v rámci vzdělávacích akcí pro rodiny a setkávání rodin. Mohou sdílet své myšlenky, pocity, postřehy a nápady s lidmi v podobné životní situaci nebo s odborníky, kteří se tématu psychotických onemocnění věnují. Sdílení je možné také prostřednictvím těchto webových stránek.

Věříme, že prostřednictvím komunikace na těchto stránkách přijdou obohacující podněty do života rodin, které navštívila schizofrenie.

Pokud se budete cítit těmito řádky osloveni, budeme rádi, když se do projektu zapojíte. Vítáme také jakýkoliv příspěvek – článek, komentář k dění na stránkách, dotaz, radu a cokoliv dalšího.

Kontakt na nás :

dotykbrno@seznam.cz
+420 734 346 795 ( Josef Svoboda )

Informační leták projektu naleznete zde.